Jan Andreasen - Revision2

Jan Andreasen

Registreret revisor, HD (R)
  • Kompetencer
  • Revision
  • Regnskabsmæssig assistance
  • Bogføringsassistance
  • Budgettering
  • Økonomisk rådgivning og omstrukturering
  • Skattemæssig assistance
  • Skatterådgivning
  • IT-assistance