Vores historie

Den 1. januar 1987 etablerede Peter Kajhøj og Knud-Erik Nielsen virksomhed i Frederiksgade i Århus under navnet Revision 2.

Holger Langballe Jensen etablerede i 1963 Revisionsfirmaet Langballe Jensen. Hans søn, Uffe Langballe Jensen overtog i 1987 firmaet og optog senere Steen Laursen som partner.

De to revisionsvirksomheder fusionerede med virkning fra den 1. oktober 2008 under navnet Revision 2 A/S.

Den 1. januar 2015 fusionerede Kipp Revision ApS med Revision 2 A/S.

I dag består partnerkredsen af Irene Madsen, Jan Andreasen og Steen Laursen.

Der er en klar tendens til overvægt af ordensmennesker blandt revisorer. På den anden side: Ville du overlade dine regnskaber til et rodehoved…?

Den Statistiske Virkelighed

Selvom vi er seriøse med tal, kan vi godt lave sjov med så meget andet

Vi har et uformelt samarbejdsklima og ligger vægt på, at vi har et godt arbejdsmiljø med plads til humor. Vores målsætning er engageret og professionelt at rådgive og yde revisorassistance til vore kunder. Vi sætter altid kunden i centrum. For os er det vigtigt, at opgaverne løses på kvalificeret vis og i nært samarbejde med vore kunder.

Vi samarbejder med andre revisorer i ERFA-grupper.

Vi støtter Tour de Femme – Et cykelløb for kvinder, Kræftens Bekæmpelse, Børns Voksenvenner, Ålekvasen Anna, Danmarksindsamlingen og Knæk Cancer.

Revisorer er ikke kedelige mennesker.
De bliver bare begejstrede over kedelige ting!