Steen Laursen - Revision2

Steen Laursen

Registreret revisor, HD (R)
 • Kompetencer
 • Revision
 • Regnskabsmæssig assistance
 • Bogføringsassistance
 • Budgettering
 • Økonomisk rådgivning
 • Skattemæssig assistance
 • Skatterådgivning
 • Selskabskonstruktioner/omstrukturering
 • Generationsskifte
 • Køb/salg af virksomheder
 • IT rådgivning og implementering
 • Mediation