Alle – også svindlere – kan registrere et selskab via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning. Men det er ulovligt og strafbart at give falske oplysninger.

Man hæfter for de registreringer, man foretager – også for, at registreringerne er korrekte og overholder loven.

Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsninger er smidige og nemme, men det er også nemt at misbruge systemet.

Erhvervsstyrelsen har derfor lavet en mulighed for at beskytte det enkelte selskab mod falske registreringer med et password.

Revision 2 A/S anbefaler

Der er set eksempler på, at svindlere har forsøgt at overtage styringen i andres selskaber, ved at indsætte sig selv som direktør.

Vi anbefaler derfor, at du øger beskyttelsen af dit selskab mod misbrug, ved at bestille et password.

Ønsker du at sikre dig mod falske registreringer, bør du læse videre nedenfor.

Hvordan får du et password?

  • Selskabets tegningsberettigede skal sende en mail til indberet@erst.dk
  • Skriv “selskabspassword” i mailens emnefelt.
  • Erhvervsstyrelsen behandler din sag inden for to hverdage, forudsat at du skriver ”selskabspassword” i mailens emnefelt.
  • Med et password kan du selv bestemme, hvem der kan ændre i jeres oplysninger i Virksomhedsregistrering eller i Det Offentlige Ejerregister.
  • Du kan ikke selv bestemme dit password.
  • Hvis selskabet allerede har et password, men har brug for at få det ændret eller slettet, skal en tegningsberettiget også skrive til indberet@erst.dk.

Skal Revision 2 A/S hjælpe med registrering i fremtiden?

Hvis du bestiller et password til selskabet, skal dette anvendes fremover ved registreringer i Erhvervsstyrelsen.

Det betyder samtidig, at vi i Revision 2 A/S skal have oplyst selskabets password, såfremt du ønsker, at vi skal hjælpe med registreringer i fremtiden.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilken type prævention bruger en revisor?
Sin personlighed...