IVS’er afskaffes og kapitalkravet for ApS’er nedsættes

Folketinget vedtog den 9. april 2019 lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) til 40.000 kr.

Iværksætterselskabsformen blev skabt med det formål at styrke iværksætteriet, men selskabsformen har ikke haft den ønskede effekt i erhvervslivet.

Folketinget har derfor vedtaget en lov, som medfører, at iværksætterselskabsformen afskaffes. Samtidig sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Loven trådte i kraft mandag den 15. april, hvorefter det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for 2 år enten omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på min. 40.000 kr. eller lukke ned.

De iværksætterselskaber, som ikke overholder den 2-årige tidsfrist vil blive tvangsopløst.

Vi er naturligvis behjælpelige med omregistrering af dit iværksætterselskab til et anpartsselskab.

Nye regler for varebiler

Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, være omfattet af godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører.

Firmakørsel

Varebiler, som anvendes til firmakørsel, skal fra den 1. juli 2019 registreres hos Motorstyrelsen. Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation.

Vær opmærksom på, at hvis varebilen ikke er registreret hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019, vil man betragte firmakørsel i varebilen som godskørsel, hvilket kræver både tilladelse og uddannelse. Eksempler på firmakørsel er:

  • Når en tømrer, murer, elektriker mv. transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden.
  • Når restauranter, caféer, catering, pizzeriaer mv. udbringer mad.
  • Når butikker, der sælger varer, selv står for levering til kunden.
  • Når virksomheder transporterer gods, som er produceret af virksomheden, til en kunde.
  • Når entreprenører transporterer materiale (f.eks. sand og grus), som skal anvendes til at udføre en opgave (f.eks. et vejbyggeri), som entreprenøren selv har påtaget sig.

Godskørsel for fremmed regning

For godskørsel for fremmed regning i varebil indføres der nye tilladelses- og uddannelseskrav til varebilsvognmænd og -chauffører.

Varebilsvognmænd skal have en varebilsvognmandsuddannelse samt en varebilstilladelse, mens varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis. 

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.   

Find svar på Varebilskrav.dk

Færdselsstyrelsen har oprettet hjemmesiden Varebilskrav.dk. Hjemmesiden beskriver de nye regler og giver svar på de spørgsmål, som varebilsvognmænd og -chauffører måtte have i forbindelse med de nye regler. Gå til Varebilskrav.dk  

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for en uddybning af reglerne, ligesom vi gerne yder bistand i forbindelse med registrering hos Motorstyrelsen og indhentning af varebilstilladelse.

Hvad er definitionen på en revisor?
En der løser et problem du ikke vidste du havde, på en måde du ikke forstår!