Regeringen har vedtaget en række kompensationsmuligheder for selvstændige, som skal hjælpe erhvervslivet igennem Corona krisen. 

Har du aflyst eller udskudt et større arrangement?

Hvis du har aflyst et større arrangement, på baggrund af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer, er der mulighed for at søge om kompensation.  

For at søge kompensationen skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden 6. marts 2020 – 31. marts 2020 og deltagerantallet skulle være mere end 1.000 (500 hvis særlig risikogruppe). 

Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om, at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det gælder eksempelvis husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter såsom leje- eller leasingaftaler. Kompensationsordningen dækker udgifter i perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020. 

For at have ret til kompensation skal din virksomhed forvente et fald i omsætningen på mere end 40% som følge af Corona virus. Desuden skal dine faste udgifter udgøre minimum 25.000 kr. i perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020. 

Kompensationens størrelse afhænger af virksomhedens omsætningsnedgang og kan skitseres som følgende: 

  • Nedgang 40-60%:   Kompensation 25%
  • Nedgang 60-80%:   Kompensation 50%
  • Nedgang 80-100%: Kompensation 80% 

Er din virksomhed lukket ved påbud udgør kompensationen 100% af de faste udgifter i påbudsperioden.  

Kompensation til selvstændige

Hvis din virksomhed har haft en omsætningsnedgang på mindst 30%, kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation. Ordningen er målrettet virksomhedsejere og ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25% af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. 

Kompensationen udgør 75% af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning. Kompensationen til virksomhedsejere kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned.

Kompensationsordningen løber i perioden fra 9. marts 2020 til 9 juni 2020.  

Ansøgning

På nuværende tidspunkt er det alene muligt at søge kompensation for aflysning af større arrangementer. 

Ansøgninger skal sendes til Erhvervsstyrelsen og ansøgningen skal foregå digitalt. 

Revision 2 A/S står naturligvis klar til at hjælpe alle vores kunder med ansøgning om kompensationsmidler. Skal din ansøgning vedlægges en revisorpåtegning kan du desuden få støtte op til 80% af udgiften til revisorpåtegningen, hvis din ansøgning imødekommes.

Hvad er forskellen på en revisor og en advokat?
Revisoren ved, han er kedelig!