Pr. 1. april 2016 indføres der nye krav til elregninger, som betingelse for godtgørelse af elafgift.

Helt konkret indebærer ændringerne, at virksomheder som ønsker at få godtgjort elafgift fremadrettet, skal sikre sig, at deres elregning lever op til kravene.

Vi vil derfor lige henlede din opmærksom på, hvorledes du skal forholde dig i den anledning.

Elregningen skal fremover indeholde:

  • Udstedelsesdato
  • Sælgers navn og adresse
  • Varemodtagers købers (navn)
  • Leveringssted
  • Aftagenummer
  • Afgiftens størrelse per aftagenummer
  • Købers CVR-nr. eller SE-nr. (meget vigtig).

Herudover er det også en betingelse, at det skal fremgå af en evt. elaftale, at køberen er en momsregistreret virksomhed med angivelse af CVR-nr.

Dit ansvar

SKAT skriver i sin juridiske vejledning, at det er købers ansvar, at dennes CVR-nr. kommer til at stå på elregningen, men opgaven med angivelse på fakturaen ligger naturligvis i praksis hos leverandøren.

Leverandøren skal i de fleste tilfælde tilrette sit faktureringssystem og vil i denne forbindelse nok automatisk bede om dit CVR-nr.

Særligt for ejendomsudlejere

Virksomheder der er frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, og der som led i udlejningen også leverer el til lejeren, er også omfattet af de nye regler, så de skal også oplyse lejerens CVR-nr. på regningen.

Særligt når virksomheden drives fra privat bopæl

De nye krav vil desuden indebære aktive tiltag for virksomheder der ligger på privatadresser.

For de virksomheder, der ligger på en privatadresse, og hvor elregningen på nuværende tidspunkt leveres til privaten, men hvor der foretages en skønsmæssig fordeling af afgiften mellem erhvervsdelen og privatdelen, har fremadrettet ikke krav til godtgørelse for elafgift, hvis ikke kravene er opfyldt.

Det betyder, at virksomhederne skal konvertere deres privataftale til en erhvervsaftale med elselskabet, hvis du skal have ret til godtgørelse for en del af elafgifterne fremover.

Fordelingen mellem den erhvervsmæssige andel og den private andel af elafgiften skal fortsat baseres på et skøn. Det afgørende er, at dit CVR-nr. fremgår af fakturaen og af en eventuel elaftale.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad er forskellen mellem en revisor og en vampyr?
En vampyr suger kun blod om natten!