Pas på svindelmails i sommerferien

Risikoen for økonomisk svindel er særlig høj i sommerferien, hvor der er færre på kontoret til at spørge og tage beslutninger. IT-svindlere udnytter at virksomhedens nøglepersoner holder ferie, og at virksomhedens sædvanlige procedurer for betaling af kreditorer og overførsel af midler derfor ikke kan overholdes.

Det er således vigtigt at virksomheden udarbejder retningslinjer, der tager højde for denne risiko, og at virksomheden indskærper overfor medarbejderne, at der skal følges op på alle usædvanlige forespørgsler.

Mangelfulde interne kontroller til at imødegå it-svindel kan desuden medføre, at man ikke får skattemæssigt fradrag for et eventuelt tab.

Forslag til nye forskudsopgørelse for 2019

SKAT arbejder netop nu med nye forskudsopgørelser for 2019, hvor den nuværende forskudsregistrering sammenholdes med årsopgørelsen for 2018 samt indkomst- og pensionsinformation, der løbende tilgår SKAT. Er der indtruffet nye forhold, der ikke er taget højde for i første omgang – og uden du selv har foretaget ændringer – vil du modtage et opdateret forslag til din forskudsopgørelse for 2019.

Hvis ikke du reagerer på dette forslag til ændring af din forskudsopgørelse, retter SKAT dit skattekort efter 15 dage, hvorefter det vil være gældende fra den følgende måned.

Hvis du modtager en besked fra SKAT om at der ligger et forslag til en ny forskudsopgørelse for 2019, bør du derfor gå ind på www.skat.dk og tjekke, om SKATs forventninger til dine indkomster og fradrag er realistiske, eller om der skal laves ændringer hertil.

Vi hjælper naturligvis gerne hermed, så kontakt os endelig, hvis du har brug for hjælp.

Ny ferielov – overgangsperiode

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men allerede fra den 1. september 2019 indtræder en overgangsperiode på et år, hvor der gælder særlige regler. De feriepenge, der optjenes i overgangsperioden skal indefryses, og vil som udgangspunkt først blive udbetalt når lønmodtageren går på pension.  

Den enkelte virksomhed kan frit vælge, om virksomheden vil indbetale de optjente feriepenge til en hertil oprettet fond eller beholde feriepengene i virksomheden, indtil lønmodtageren når pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Hvis virksomheden vælger at beholde feriepengene i virksomheden, skal der ske en årlig indeksregulering af beløbet.  

Vi hjælper gerne med at beregne, hvad dette betyder for likviditeten i din virksomhed. 

Konen til sin mand, mens de ser deres unge søn lege:
“Han er sådan et følsomt barn. Lad os vente, til han er ældre, med at fortælle ham, at du er revisor.”