Revisorerer er ikke

kedelige mennsker.

De bliver blot
begejstret over
kedelige ting!

Lischen Lund Jensen
Revisorassistent
Er du opmærksom på, at virksomheder nu har pligt til at registrere oplysninger om deres reelle ejere?
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 23.5.2017

I dag, den 23. maj 2017

træder bestemmelserne om registrering i kraft.

Fristen for registrering af reelle ejere er den 1. december 2017.

Registreringen er lovpligtig.

 

Hvilke virksomheder er omfattet?

IVS, ApS, A/S, P/S, K/S, I/S, Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), Finansielle virksomheder, Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA), Europæriske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG).

Bemærk: Enkeltmandsvirksomheder og ikke erhvervsdrivende foreninger – herunder andelsboligforeninger skal ikke registreres!

 

Hvem skal registreres?

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden.

De 25 % er kun en indikation på reelt ejerskab. Man kan også betragtes som reel ejer, selvom man ejer mindre end 25 %. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis man ejer 15 % af virksomheden, og samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

I fonde anses bestyrelsens medlemmer som reelle ejere

 

Hvad skal du gøre?

Virksomheden skal indhente oplysninger om de fysiske direkte eller indirekte ejere og deres rettigheder, og på baggrund heraf skal der foretages en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Virksomheden skal opbevare oplysninger om dens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskab er ophørt samt dokumentation om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter forsøget.

 

Vi tilbyder registrering

Hvis du ikke selv er fortrolig med indberetning på Virk.dk, kan vi gøre arbejdet for dig.

Ønsker du, at vi skal klare registreringen for din virksomhed, skal du bare give os besked herom på telefon eller mail.

 

Kig forbi vores hjemmeside www.revision2.dk og bliv klogere eller få et godt grin!

  

Med venlig hilsen

Revision 2 A/S

Dusør: kr. 10.000 Skaf os en ny kollega !
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 01.9.2016

 

10000Kr Revision2 Facebook

 

Kunne du, din mand/kvinde, en ven eller veninde være et emne?

 

Er han/hun registreret eller statsautoriseret revisor eller revisor med 8-10 år erfaring og gerne med en god portion selvironi, kan der være gode penge i at sende ham/hende ud til os i dagtimerne.


Vi mangler medarbejdere, og giver du os et tip, som fører til ansættelse, så giver vi dig 10.000 kr.*


Kender du en revisor m/k som leder efter job, så send os dit tip på 10000@revision2.dk og fører det til ansættelse, er pengene dine.

 

Læs nærmere under jobs her på hjemmesiden.

 

Advarsel - Få password på selskabsregistreringer i Erhvervsstyrelsen
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 08.8.2016

Alle – også svindlere - kan registrere et selskab via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning. Men det er ulovligt og strafbart at give falske oplysninger.

 

Man hæfter for de registreringer, man foretager - også for, at registreringerne er korrekte og overholder loven.

 

Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsninger er smidige og nemme, men det er også nemt at misbruge systemet.

 

Erhvervsstyrelsen har derfor lavet en mulighed for at beskytte det enkelte selskab mod falske registreringer med et password.

 

Revision 2 A/S anbefaler

Der er set eksempler på, at svindlere har forsøgt at overtage styringen i andres selskaber, ved at indsætte sig selv som direktør.

 

Vi anbefaler derfor, at du øger beskyttelsen af dit selskab mod misbrug, ved at bestille et password.

 

Ønsker du at sikre dig mod falske registreringer, bør du læse videre nedenfor.

 

Hvordan får du et password?

  • Selskabets tegningsberettigede skal sende en mail til indberet@erst.dk

  • Skriv "selskabspassword" i mailens emnefelt.

  • Erhvervsstyrelsen behandler din sag inden for to hverdage, forudsat at du skriver ”selskabspassword” i mailens emnefelt.

  • Med et password kan du selv bestemme, hvem der kan ændre i jeres oplysninger i Virksomhedsregistrering eller i Det Offentlige Ejerregister.

  • Du kan ikke selv bestemme dit password.

  • Hvis selskabet allerede har et password, men har brug for at få det ændret eller slettet, skal en tegningsberettiget også skrive til indberet@erst.dk.

             

Skal Revision 2 A/S hjælpe med registrering i fremtiden?

Hvis du bestiller et password til selskabet, skal dette anvendes fremover ved registreringer i Erhvervsstyrelsen.

 

Det betyder samtidig, at vi i Revision 2 A/S skal have oplyst selskabets password, såfremt du ønsker, at vi skal hjælpe med registreringer i fremtiden.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Du skal få ændret elregningen, hvis……
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 19.4.2016

Pr. 1. april 2016 indføres der nye krav til elregninger, som betingelse for godtgørelse af elafgift.

 

Helt konkret indebærer ændringerne, at virksomheder som ønsker at få godtgjort elafgift fremadrettet, skal sikre sig, at deres elregning lever op til kravene.

 

Vi vil derfor lige henlede din opmærksom på, hvorledes du skal forholde dig i den anledning.

 

Elregningen skal fremover indeholde:

• Udstedelsesdato

• Sælgers navn og adresse

• Varemodtagers købers (navn)

• Leveringssted

• Aftagenummer

• Afgiftens størrelse per aftagenummer

• Købers CVR-nr. eller SE-nr. (meget vigtig).

 

Herudover er det også en betingelse, at det skal fremgå af en evt. elaftale, at køberen er en momsregistreret virksomhed med angivelse af CVR-nr.

 

Dit ansvar

SKAT skriver i sin juridiske vejledning, at det er købers ansvar, at dennes CVR-nr. kommer til at stå på elregningen, men opgaven med angivelse på fakturaen ligger naturligvis i praksis hos leverandøren.

 

Leverandøren skal i de fleste tilfælde tilrette sit faktureringssystem og vil i denne forbindelse nok automatisk bede om dit CVR-nr.

 

Særligt for ejendomsudlejere

Virksomheder der er frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, og der som led i udlejningen også leverer el til lejeren, er også omfattet af de nye regler, så de skal også oplyse lejerens CVR-nr. på regningen.

 

Særligt når virksomheden drives fra privat bopæl

De nye krav vil desuden indebære aktive tiltag for virksomheder der ligger på privatadresser.

 

For de virksomheder, der ligger på en privatadresse, og hvor elregningen på nuværende tidspunkt leveres til privaten, men hvor der foretages en skønsmæssig fordeling af afgiften mellem erhvervsdelen og privatdelen, har fremadrettet ikke krav til godtgørelse for elafgift, hvis ikke kravene er opfyldt.

 

Det betyder, at virksomhederne skal konvertere deres privataftale til en erhvervsaftale med elselskabet, hvis du skal have ret til godtgørelse for en del af elafgifterne fremover.

Fordelingen mellem den erhvervsmæssige andel og den private andel af elafgiften skal fortsat baseres på et skøn. Det afgørende er, at dit CVR-nr. fremgår af fakturaen og af en eventuel elaftale.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.


Vi kan meget mere end blot

at fortælle halvdårlige revisor jokes


Er du også serious?


Tilmeld dig nyt fra Revision 2 A/S, så får du nyhederne direkte i din mailboks.