Revisorerer er ikke

kedelige mennsker.

De bliver blot
begejstret over
kedelige ting!

Lischen Lund Jensen
Revisorassistent
Sommerferien er på vej Revision 2 A/S holder lukket på kontoret i ugerne 28, 29 og 30 (fra den 9. til 29. juli 2018)
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 05.7.2018

Vi håber på, at vejrguderne vil holde fast i sommervejret - og gerne noget regn (om natten) !

Da vi holder kontoret lukket fra den 9. til den 39. juli 2018, kan du ikke forvente at få kontakt med os i dette tidsrum.

Vær opmærksom på, at enkelte medarbejdere kan have valgt at holde en længere eller forskudt ferie.

Ferien er primært helliget familien, men hvis du har et uopsætteligt spørgsmål eller problem, så send os en mail, da der er en risiko for, at vi i en regnfuld stund, vil driste os til at tjekke mailen.

 Vi ønsker dig og dine en dejlig sommer !

Advarsel - Få password på selskabsregistreringer i Erhvervsstyrelsen
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 08.8.2016

Alle – også svindlere - kan registrere et selskab via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning. Men det er ulovligt og strafbart at give falske oplysninger.

 

Man hæfter for de registreringer, man foretager - også for, at registreringerne er korrekte og overholder loven.

 

Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsninger er smidige og nemme, men det er også nemt at misbruge systemet.

 

Erhvervsstyrelsen har derfor lavet en mulighed for at beskytte det enkelte selskab mod falske registreringer med et password.

 

Revision 2 A/S anbefaler

Der er set eksempler på, at svindlere har forsøgt at overtage styringen i andres selskaber, ved at indsætte sig selv som direktør.

 

Vi anbefaler derfor, at du øger beskyttelsen af dit selskab mod misbrug, ved at bestille et password.

 

Ønsker du at sikre dig mod falske registreringer, bør du læse videre nedenfor.

 

Hvordan får du et password?

  • Selskabets tegningsberettigede skal sende en mail til indberet@erst.dk

  • Skriv "selskabspassword" i mailens emnefelt.

  • Erhvervsstyrelsen behandler din sag inden for to hverdage, forudsat at du skriver ”selskabspassword” i mailens emnefelt.

  • Med et password kan du selv bestemme, hvem der kan ændre i jeres oplysninger i Virksomhedsregistrering eller i Det Offentlige Ejerregister.

  • Du kan ikke selv bestemme dit password.

  • Hvis selskabet allerede har et password, men har brug for at få det ændret eller slettet, skal en tegningsberettiget også skrive til indberet@erst.dk.

             

Skal Revision 2 A/S hjælpe med registrering i fremtiden?

Hvis du bestiller et password til selskabet, skal dette anvendes fremover ved registreringer i Erhvervsstyrelsen.

 

Det betyder samtidig, at vi i Revision 2 A/S skal have oplyst selskabets password, såfremt du ønsker, at vi skal hjælpe med registreringer i fremtiden.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Du skal få ændret elregningen, hvis……
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 19.4.2016

Pr. 1. april 2016 indføres der nye krav til elregninger, som betingelse for godtgørelse af elafgift.

 

Helt konkret indebærer ændringerne, at virksomheder som ønsker at få godtgjort elafgift fremadrettet, skal sikre sig, at deres elregning lever op til kravene.

 

Vi vil derfor lige henlede din opmærksom på, hvorledes du skal forholde dig i den anledning.

 

Elregningen skal fremover indeholde:

• Udstedelsesdato

• Sælgers navn og adresse

• Varemodtagers købers (navn)

• Leveringssted

• Aftagenummer

• Afgiftens størrelse per aftagenummer

• Købers CVR-nr. eller SE-nr. (meget vigtig).

 

Herudover er det også en betingelse, at det skal fremgå af en evt. elaftale, at køberen er en momsregistreret virksomhed med angivelse af CVR-nr.

 

Dit ansvar

SKAT skriver i sin juridiske vejledning, at det er købers ansvar, at dennes CVR-nr. kommer til at stå på elregningen, men opgaven med angivelse på fakturaen ligger naturligvis i praksis hos leverandøren.

 

Leverandøren skal i de fleste tilfælde tilrette sit faktureringssystem og vil i denne forbindelse nok automatisk bede om dit CVR-nr.

 

Særligt for ejendomsudlejere

Virksomheder der er frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, og der som led i udlejningen også leverer el til lejeren, er også omfattet af de nye regler, så de skal også oplyse lejerens CVR-nr. på regningen.

 

Særligt når virksomheden drives fra privat bopæl

De nye krav vil desuden indebære aktive tiltag for virksomheder der ligger på privatadresser.

 

For de virksomheder, der ligger på en privatadresse, og hvor elregningen på nuværende tidspunkt leveres til privaten, men hvor der foretages en skønsmæssig fordeling af afgiften mellem erhvervsdelen og privatdelen, har fremadrettet ikke krav til godtgørelse for elafgift, hvis ikke kravene er opfyldt.

 

Det betyder, at virksomhederne skal konvertere deres privataftale til en erhvervsaftale med elselskabet, hvis du skal have ret til godtgørelse for en del af elafgifterne fremover.

Fordelingen mellem den erhvervsmæssige andel og den private andel af elafgiften skal fortsat baseres på et skøn. Det afgørende er, at dit CVR-nr. fremgår af fakturaen og af en eventuel elaftale.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Lovpligtig registrering i Det Offentlige Ejerregister Er du opmærksom på, at selskaber nu har pligt til at indberette ejerforhold til Ejerregisteret?
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 25.2.2015

Alle ejere eller panthavere, som råder over 5 % eller mere, skal registreres.

 

Den 15. december 2014 åbnede det nye offentlige Ejerregister.

 

Registreringen er lovpligtig.

 

Alle eksisterende selskaber og nye selskaber skal registrere deres ejere i registeret. Det gælder både aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og partnerselskaber (P/S).

 

Pligten gælder dog kun kapitalejere eller panthavere, som råder over 5 % og derover.

 

Fristen for indberetning

Nystiftede selskaber har en frist på 2 uger fra stiftelsen til at registrere ejerforholdene.

 

Eksisterende selskaber, der er stiftet før 15. december 2014, har dog en frist frem til den 15. juni 2015 til at få forholdene på plads.

 

Den 15. juni åbner registeret for offentligheden.

 

Selskabets ejerbog

Registreringen i Det offentlige Ejerregister betyder ikke, at et selskab kan undlade at lave en ejerbog.

 

Dit selskab skal altså nu ajourføre ejeroplysninger to steder, hvis der er kapitalejere eller panthavere, som råder over 5 % og derover.

 

Vi tilbyder registrering

Hvis du ikke selv er fortrolig med indberetning til ejerregistret, tilbyder vi at gøre arbejdet for dig.

 

Vi tilbyder at registrere alle ejere og panthavere i selskabet baseret på de oplysninger, som vi får fra selskabet. Vi skønner, at vores honorar herfor, vil udgøre 350 - 500 kr. ekskl. moms pr. selskab.

 

Når vi registrerer ejerforhold for dit selskab, så autoriserer vi samtidig Revision 2 A/S som berettiget til at registrere ejerforhold i fremtiden for dit selskab.

 

Erhvervsstyrelsen sender et brev til selskabet, når indberetning har fundet sted.

 

Ønsker du, at vi skal klare registreringen for dit selskab, skal du bare give os besked herom på telefon eller mail.


Vi kan meget mere end blot

at fortælle halvdårlige revisor jokes


Er du også serious?


Tilmeld dig nyt fra Revision 2 A/S, så får du nyhederne direkte i din mailboks.