Revisorerer er ikke

kedelige mennsker.

De bliver blot
begejstret over
kedelige ting!

Lischen Lund Jensen
Revisorassistent
Glædelig jul og godt nytår !
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 14.12.2017

Vi håber, at du og din familie må få en god jul og et godt nytår, og vi vil alle i Revision 2 A/S gerne sige tak for samarbejdet i det forløbne år.

 

Juleferie

Året 2017 blev igen et meget travlt år for os i Revision 2 A/S.

 

Vi ser derfor frem til en, synes vi selv, velfortjent juleferie, så vi kan blive klar til at yde den bedste service overfor alle vore kunder i 2018.

 

Vi holder kontoret lukket i perioden fra og med torsdag den 21. december 2017 til og med tirsdag den 2. januar 2018. Vi er således tilbage med opladede batterier på kontoret onsdag den 3. januar 2018.

 

VIGTIGT nyt for juridiske personer (selskaber, foreninger, andelsboligforeninger og fonde mm.)

Pr. 3. januar 2018 træder MiFIR-forordningen i kraft, der medfører, at alle virksomheder i EU skal have en LEI-kode for at kunne køb eller sælge aktier, obligationer m.m.

 

En Legal Entity Identifier (eller LEI) er en kode på 20 tegn, der anvendes til entydigt at identificere en virksomhed, der deltager i en finansiel transaktion.

 

Alle virksomheder skal registrere en LEI-kode hos en godkendt udsteder. Når du har modtaget din LEI-kode, skal du give din bank besked.

 

Du skal selv ansøge om og betale for en LEI-kode hos en godkendt udsteder.

 

Kontakt os, hvis du er i tvivl.

 

Forskudsskema 2018

SKAT har for kort tid siden frigivet vores forskudsskemaer for 2018.

 

Gå ind på www.skat.dk og tjek, om SKAT’s forventninger til dine indkomster og fradrag er realistiske, eller om der skal laves ændringer hertil.

 

Vi hjælper naturligvis også gerne hermed, så kontakt os endelig, hvis du har brug for hjælp.

 

Kalender 2018

Vi har gennem mange år fået lavet vores egen kalender med alle vigtige datoer markeret til alle vore kunder og samarbejdspartnere.

 

Kalenderen for 2018 er nu på vej i trykken, og i løbet af få dage vil vi have den klar til udlevering og download på vores hjemmeside.

 

I lighed med tidligere år har vi valgt, at vi kun udsender til de af vore kunder, som anmoder herom.

 

Du er også velkommen til at afhente en eller flere kalendere for 2018 på vores kontor.

 

Hvis du ønsker at få en eller flere kalendere for 2018 tilsendt, kan du også ringe til Sussi på 8744 8744 eller skrive til hende på: sk@revision2.dk.

 

Du kan fra udgangen af næste uge også hente kalenderen elektronisk på vores hjemmeside www.revision2.dk under ”Support”, hvor du kan finde forskellige filer til download.

 

Kommunikation

Vores hjemmeside vil i stort omfang blive anvendt til at kommunikere med, og det er derfor en god ide at kigge ind på hjemmesiden med mellemrum, da vi løbende vil forsøge at tilpasse og ajourføre siden.

 

På hjemmesiden har du mulighed for at hente nyheder, downloade filer, se vores medarbejdere og meget mere.

 

På hjemmesiden kan du også finde vejledninger til, hvorledes du giver Revision 2 A/S autorisation til SKAT og E-boks.

 

Det er også muligt for andre at tilmelde sig til vores nyhedsmails nederst på vores hjemmeside.

 

Du kan også finde os på både Facebook  og Linkedin  .

 

Kig forbi siden og bliv klogere eller få et godt grin!

 

Med venlig hilsen

 

Revision 2 A/S

Er du opmærksom på, at virksomheder nu har pligt til at registrere oplysninger om deres reelle ejere?
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 23.5.2017

I dag, den 23. maj 2017

træder bestemmelserne om registrering i kraft.

Fristen for registrering af reelle ejere er den 1. december 2017.

Registreringen er lovpligtig.

 

Hvilke virksomheder er omfattet?

IVS, ApS, A/S, P/S, K/S, I/S, Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), Finansielle virksomheder, Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA), Europæriske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG).

Bemærk: Enkeltmandsvirksomheder og ikke erhvervsdrivende foreninger – herunder andelsboligforeninger skal ikke registreres!

 

Hvem skal registreres?

En reel ejer er i loven defineret som en fysisk person, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden.

De 25 % er kun en indikation på reelt ejerskab. Man kan også betragtes som reel ejer, selvom man ejer mindre end 25 %. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis man ejer 15 % af virksomheden, og samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

I fonde anses bestyrelsens medlemmer som reelle ejere

 

Hvad skal du gøre?

Virksomheden skal indhente oplysninger om de fysiske direkte eller indirekte ejere og deres rettigheder, og på baggrund heraf skal der foretages en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Virksomheden skal opbevare oplysninger om dens reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskab er ophørt samt dokumentation om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter forsøget.

 

Vi tilbyder registrering

Hvis du ikke selv er fortrolig med indberetning på Virk.dk, kan vi gøre arbejdet for dig.

Ønsker du, at vi skal klare registreringen for din virksomhed, skal du bare give os besked herom på telefon eller mail.

 

Kig forbi vores hjemmeside www.revision2.dk og bliv klogere eller få et godt grin!

  

Med venlig hilsen

Revision 2 A/S

Dusør: kr. 10.000 Skaf os en ny kollega !
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 01.9.2016

 

10000Kr Revision2 Facebook

 

Kunne du, din mand/kvinde, en ven eller veninde være et emne?

 

Er han/hun registreret eller statsautoriseret revisor eller revisor med 8-10 år erfaring og gerne med en god portion selvironi, kan der være gode penge i at sende ham/hende ud til os i dagtimerne.


Vi mangler medarbejdere, og giver du os et tip, som fører til ansættelse, så giver vi dig 10.000 kr.*


Kender du en revisor m/k som leder efter job, så send os dit tip på 10000@revision2.dk og fører det til ansættelse, er pengene dine.

 

Læs nærmere under jobs her på hjemmesiden.

 

Advarsel - Få password på selskabsregistreringer i Erhvervsstyrelsen
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 08.8.2016

Alle – også svindlere - kan registrere et selskab via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning. Men det er ulovligt og strafbart at give falske oplysninger.

 

Man hæfter for de registreringer, man foretager - også for, at registreringerne er korrekte og overholder loven.

 

Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsninger er smidige og nemme, men det er også nemt at misbruge systemet.

 

Erhvervsstyrelsen har derfor lavet en mulighed for at beskytte det enkelte selskab mod falske registreringer med et password.

 

Revision 2 A/S anbefaler

Der er set eksempler på, at svindlere har forsøgt at overtage styringen i andres selskaber, ved at indsætte sig selv som direktør.

 

Vi anbefaler derfor, at du øger beskyttelsen af dit selskab mod misbrug, ved at bestille et password.

 

Ønsker du at sikre dig mod falske registreringer, bør du læse videre nedenfor.

 

Hvordan får du et password?

  • Selskabets tegningsberettigede skal sende en mail til indberet@erst.dk

  • Skriv "selskabspassword" i mailens emnefelt.

  • Erhvervsstyrelsen behandler din sag inden for to hverdage, forudsat at du skriver ”selskabspassword” i mailens emnefelt.

  • Med et password kan du selv bestemme, hvem der kan ændre i jeres oplysninger i Virksomhedsregistrering eller i Det Offentlige Ejerregister.

  • Du kan ikke selv bestemme dit password.

  • Hvis selskabet allerede har et password, men har brug for at få det ændret eller slettet, skal en tegningsberettiget også skrive til indberet@erst.dk.

             

Skal Revision 2 A/S hjælpe med registrering i fremtiden?

Hvis du bestiller et password til selskabet, skal dette anvendes fremover ved registreringer i Erhvervsstyrelsen.

 

Det betyder samtidig, at vi i Revision 2 A/S skal have oplyst selskabets password, såfremt du ønsker, at vi skal hjælpe med registreringer i fremtiden.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.


Vi kan meget mere end blot

at fortælle halvdårlige revisor jokes


Er du også serious?


Tilmeld dig nyt fra Revision 2 A/S, så får du nyhederne direkte i din mailboks.